Comparison of acute effects of superficial and deep dry needling into trigger points of suboccipital and upper trapezius muscles in patients with cervicogenic headache

Dry Needling in de suboccipitale nekspieren en in de m. trapezius decendens geeft een significante verbetering in de hoofdpijn score, gevoeligheid van trigerpoints en range of motion bij patiënten met cervicogene hoofdpijn. Diepe dry needling had meer effect op de ROM en functie.  Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek.