Effectiveness of Dry Needling in Upper Trapezius Muscle

Effect van Dry Needling in de monnikskapspier (m.trapezius descendens)op pijn in vergelijking met ischemische compressie. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat DN een groter effect heeft dan ischemische compressie 2 dagen na de behandeling. Lees hier de samenvatting van het onderzoek.