Effects of dry needling in patients with unilateral subacromial pain syndrome.

Een onderzoek naar Dry Needling bij patiënten met een subacromiaal pijn syndroom geeft aan dat er een significante verbetering van de bewegingsuitslag en vermindering van de pijn plaatsvindt. Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek.